ششمین نمایشگاه حمل ونقل ریلی

به استحضار می رساندششمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی و تجهیزات وابسته از تاریخ 29 خرداد لغایت 1 تیر ، در محل دائم نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می گردد.