لنت ترمز خودروهای سواری

لنت ترمز خودروهای سواری

لنت پارس با تولید قریب به 2000 نوع لنت ترمز دیسکی و کفشکی خودروهای سواری، نیاز لنت ترمز انواع خودروهای موجود در بازار ایران و کشور های همسایه را پوشش داده و پیشتاز صنعت لنت ترمز در ایران و خاور میانه از نظر تکنولوژی، کیفیت، کارایی و دوام میباشد . همچنین ظرفیت تولید بالقوه ای فراتر از نیاز داخل و کشورهای همسایه را داشته و  در حال رقابت با سایر پیشتازان صنعت لنت در نقاط مختلف جهان در امر صادرات می باشد.

     

حجم کاتالوگ 23/4 مگابایت

دانلود کاتالوگ