لنت ترمزهای موتور سیکلت

لنت ترمزهای موتور سیکلت

امروزه خیل عظیمی از موتورسیکلت های داخل ایران از لنت ترمزهای پارس استفاده میکنند تا در کنار کارایی و اطمینان در عملکرد بهینه ی سیستم ترمز خود، یک رانندگی ایمن و بیخطر را تجربه نمایند . انواع لنت ترمزهای دیسکی و کفشکی موتورسیکلت لنت پارس مطابق با استاندارد، دوام، ایمنی و آرامش را برای مصرف کنندگان آن به ارمغان می آورد .  

حجم کاتالوگ 23/4 مگابایت

دانلود کاتالوگ