لنت ترمزهای صنعتی

لنت ترمزهای صنعتی

  لنت پارس به پشتوانه ی بیش از سه دهه دانش و تجربه ، و مجهزترین آزمایشگاه تست لنت ترمز و پرسنل مجرب و کارآزموده، انواع مختلفی از لنت ترمز های صنعتی را مهندسی و تولید نموده است و پیشتاز در خودکفایی صنایع داخلی از وابستگی در این زمینه میباشد .  

حجم کاتالوگ 23/4 مگابایت

دانلود کاتالوگ