لنت پارس ، تولید کننده برتر و برگزیده ی لنت ترمزهای قطاری راه آهن های شهری مترو و راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تامین کننده برتر لنت ترمزهای ریلی منطبق با استاندارد های جهانی UIC و متناسب با شرایط متفاوت کاربردی می باشد. هم اکنون لنت پارس توسعه بازار لنت ترمز های وسایط نقلیه ی ریلی در منطقه ی خاور میانه را با اتکا به بیش از دو دهه تولید ، تحقیق و توسعه پیش رو دارد.