فارس
image

فارس

نمایندگی صحراگرد :
آدرس: شیراز – م ولیعصر ۱۶متری راهنمایی پ۱۰۸ فروشگاه شیراز لنت
تلفن : ۰۷۱۳۲۲۴۶۱۰۳

نمایندگی پیش بهار :
آدرس: شیراز – بلوار رحمت – میدان کوزه گری – به سمت دارالرحمه – نبش کوچه ۲۹ – جنب عکاسی رخساران – فروشگاه لنت پارس – کد پستی ۷۱۶۵۹۷۳۷۵۸
تلفن : ۰۷۱۳۷۳۸۸۳۴۴