خوزستان
image

خوزستان

نمایندگی بهنام فر :
آدرس: دزفول – خ طالقانی فروشگاه جهان یدک پ ۷۹۴، ک.پ ۶۴۶۱۱۶۳۸۹۷
تلفن : ۰۶۴۱۲۲۲۹۸۴۰

نمایندگی دیده بان :
آدرس: اهواز – خ امام چهارراه آبادان ساختمان فهیمی پور-فروشگاه دیده بان
تلفن : ۰۶۱۱۲۲۲۹۹۵۳

نمایندگی روغنی :
آدرس: اهواز ،خیابان آزادگان (۲۴ متری سابق ) ،مجتمع تجاری ۱۲۰ روغنی
تلفن : ۰۶۱۱۲۲۲۹۳۱۴

نمایندگی سلطانی :
آدرس: مسجد سلیمان ،نفتک روبه روی اداره تعاون پخش لوازم یدکی سلطانی
تلفن : ۰۶۸۱۳۳۳۰۱۳۲

نمایندگی سیگل :
آدرس: دزفول – انتهای خ طالقانی روبه روی شهرک ولی آباد لوازم یدکی سیگل
تلفن : ۰۶۴۱۲۲۴۶۷۶۶

نمایندگی کریم پور مؤذن :
آدرس: بهبهان – بلوار آین اله بهبهانی روبروی درب سپاه فروشگاه پور مؤذن ک.پ ۶۳۶۱۸۳۶۶۷۹
تلفن : ۰۶۷۱۳۳۳۲۹۹۲