البرز
image

البرز

نمایندگی ابراهیم سبزه پرور :
آدرس: کرج – کرج خیابان ذوب آهن جنب مصلی مقابل سایپا یدک ک.پ۳۱۳۴۶۱۵۴۸۷
تلفن : ۰۲۶۳۲۲۲۹۷۱۴

نمایندگی شهیدی قمصری :
آدرس: کرج – بلوار چمران نرسیده به پمپ بنزین پاساژ رضا لوازم یدکی رضا
تلفن : ۰۲۶۳۲۸۰۱۹۱۹