اصفهان
image

اصفهان

نمایندگی منصور روغنی :

آدرس: اصفهان – خ بهشتی جنب باربری متحد قدیمی پ ۵۰۸ ، ک.پ ۸۱۳۳۹۵۳۱۱۴ فکس ۰۳۱۱۲۳۴۱۷۲۳
تلفن : ۰۳۱۳۲۳۶۸۳۴۸

نمایندگی نشاسته ساز :
آدرس: کاشان،خیابان دروازه اصفهان،مقابل مسجد ملا حبیب اله شریف،فروشگاه مسعود
تلفن :۰۳۱۵۵۲۲۸۱۹۵

نمایندگی کسایی فر :
آدرس: کاشان،خ امیر کبیر ، روبری بانک ملی ، کوچه سیلک ۲۱ ، شرکت آسا حمید کسایی
تلفن :۰۳۱۵۵۳۱۸۸۱۴

نمایندگی لاجوردی :
آدرس: کاشان بلوار نماز،مقابل مجتمع شهید رسولیان، فروشگاه لنت پارس
تلفن :۰۳۱۵۵۴۶۶۴۹۸  ۰۹۹۲۹۱۲۲۴۳۶

نمایندگی فروهر (لنت ترمز خودرو های سنگین و کامیون):
آدرس: اصفهان – شاهپور جدید
تلفن :۰۳۱۳۳۸۷۴۸۴۷

 

نمایندگی علیرضا رهیده آرانی:
آدرس: کاشان،شهرستان آران و بیدگل، روبه روی پارکینگ حرم محمدهلال(ع)
تلفن :۰۳۱۵۴۷۲۶۸۳۸

 

نمایندگی مسعود جوزی:

آدرس: اصفهان-اتوبان شهيد آقابابايي-پل تمدن-خيابان شهيد خزايي-حدفاصل تقاطع سوم و چهارم-سمت چپ-فروشگاه لنت پارس

تلفن :   ۰۳۱۳۵۵۸۲۷۲۰