آذربایجان غربی
image

آذربایجان غربی

نمایندگی رضا آلی (بوکان) :
آدرس: بوکان – کمربندی شاهین دژ تکاب خیابان ۳۰ متری نبش کوچه ریزان ۳ لوازم یدکی رضا
تلفن : ۰۴۴۴۶۲۴۲۰۵۷

نمایندگی حسین نژاد :
آدرس: خوی – بلوار قمری اصل روبروی نود و چهار دستگاه
تلفن : ۰۴۴۳۶۳۶۴۱۶۵

نمایندگی محمد کرده :
آدرس: مهاباد – میدان استقلال خ بداق سلطان لنت کوبی پارس
تلفن : ۰۴۴۴۲۲۲۷۲۳۷

نمایندگی بنایی (کامیون و لنت های صنعتی ):

آدرس: ارومیه-بلوار شیخ شلتوت-پاساژ امین -پلاک ۳۶
تلفن :۰۴۴۳۲۳۳۵۰۰۰

نمایندگی کاوه روراست:

آدرس: مهاباد – خیابان قاضی – خیابان مردوخ – پلاک ۶
تلفن : ۰۴۴۴۲۳۳۲۹۰۶

نمایندگی امینی:

آدرس: ارومیه – خیابان معلم – کوی ۱۷ – پلاک ۲۴
تلفن : ۰۴۱۳۲۳۸۵۰۵۱