کشف و ضبط چندین محموله لنت ترمز تقلبی و شناسایی کارگاههای تولید کننده آن با پیگیری شرکت لنت پارس
image

کشف و ضبط چندین محموله لنت ترمز تقلبی و شناسایی کارگاههای تولید کننده آن با پیگیری شرکت لنت پارس

اخیرا با پیگیری و همت شرکت پارس لنت و پلیس آگاهی چندین فروشگاه،انبار و دو کارگاه تولید و فروش انواع لنت ترمز داخلی و خارجی کشف و به مراجع قضایی معرفی گردید که حجم زیادی از این محصولات بدون کیفیت و غیر استاندارد نگرانی آسیبهای جانی و مالی برای مصرف کنندگان آن به همراه خواهد داشت.