مصاحبه مدیر عامل شرکت لنت پارس با برنامه فرش قرمز
image

مصاحبه مدیر عامل شرکت لنت پارس با برنامه فرش قرمز

مصاحبه مدیر عامل شرکت لنت پارس، آقای سید علی لاجوردی با برنامه فرش قرمز در اسفند ۱۳۹۸

https://aparat.com/v/WNXi3