مصاحبه آقای لاجوردی مدیر عامل شرکت لنت پارس در برنامه بلندای همت ، با رادیو تهران