غرفه نمایشگاه لنت پارس در ششمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی
image

غرفه نمایشگاه لنت پارس در ششمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی

ششمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی در تاریخ  ۲۹ خرداد لغایت ۱ تیر برگزار شد .