سرگذشت کارآفرین ،سید علی لاجوردی، بنیانگذار لنت پارس در برنامه وقت کار شبکه ایران کالا
image

سرگذشت کارآفرین ،سید علی لاجوردی، بنیانگذار لنت پارس در برنامه وقت کار شبکه ایران کالا

برای تماشا ، روی ویدیو زیر کلیک نمایید .

https://www.aparat.com/v/edg38/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86_-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C_-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3