زندگینامه مدیر عامل شرکت لنت پارس، آقای سید علی لاجوردی
image

زندگینامه مدیر عامل شرکت لنت پارس، آقای سید علی لاجوردی

برای مشاهده روی ویدیو زیر کلیک نمایید.

https://www.aparat.com/v/9Ga5W/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%84%D9%86%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3