دعوت به دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو
image

دعوت به دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو

۲۲ لغایت ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶

سالن خلیج فارس ۴۴B ، غرفه شماره ۳۸

محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

ساعت بازدید : ۹ الی ۵ بعد از ظهر