کرمان
image

کرمان

نمایندگی شرکت آریان خودرو خاورمیانه :
آدرس: کرمان-انتهای بلوار جمهوری-خیابان شهید زینهاری-نبش کوچه پنجم
تلفن : ۰۳۴۳۲۸۲۲۱۱۱

 

نمایندگی سید مهدی شجاعی نسب چترودی :
آدرس: کرمان-خیابان خواجو-روبروی بنیاد مسکن-نمایندگی لنت پارس
تلفن : ۰۳۴۳۲۵۲۱۱۴۲   ۰۳۴۳۲۵۲۰۵۵۰    ۰۹۱۲۰۸۷۶۶۰۱     ۰۹۱۳۳۴۰۲۹۱۱