اصفهان
image

اصفهان

نمایندگی منصور روغنی :

آدرس: اصفهان – خ بهشتی جنب باربری متحد قدیمی پ ۵۰۸ ، ک.پ ۸۱۳۳۹۵۳۱۱۴ فکس ۰۳۱۱۲۳۴۱۷۲۳
تلفن : ۰۳۱۳۲۳۶۸۳۴۸

نمایندگی نشاسته ساز :
آدرس: کاشان،خیابان دروازه اصفهان،مقابل مسجد ملا حبیب اله شریف،فروشگاه مسعود
تلفن :۰۳۱۵۵۲۲۸۱۹۵

نمایندگی کسایی فر :
آدرس: کاشان،خ امیر کبیر ، روبری بانک ملی ، کوچه سیلک ۲۱ ، شرکت آسا حمید کسایی
تلفن :۰۳۱۵۵۳۱۸۸۱۴

 

نمایندگی لاجوردی :
آدرس: کاشانبلوار نماز،مقابل مجتمع شهید رسولیان، فروشگاه لنت پارس
تلفن :۰۳۱۵۵۴۶۶۴۹۸